Послуги

Послуги

Лабораторія охорони навколишнього середовища (ЛОНС)

надає послуги

— Проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу з метою атестації робочих місць, згідно постанови КМУ від 01.08.1992 р № 442 «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці»

На офіційному веб-сайті Держпраці в інформаційному переліку лабораторій  розміщена інформація про  атестацію ЛОНС ТОВ «ДНІПРОМЕТИЗ ТАС» під № 56.

Свідоцтво про технічну компетентність № ПЧ-07-0/2442-2023 від 18.12.2023 р.

на проведення досліджень:

— Проведення лабораторних досліджень для контролю санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища і трудового процесу (шкідливі хімічні речовини, пил, шум, вібрація, параметри мікроклімату, освітленість, параметри важкості та напруженості трудового процесу);

— Проведення лабораторних досліджень для контроля шкідливих хімічних речовин, пилу в атмосферному повітрі в санітарно-захисній зоні;

— Проведення інструментальних досліджень для контроля  шуму, вібрації   в громадських житлових приміщеннях, на території житлової забудови, санітарно — захисній зоні;

— Проведення лабораторних досліджень для контроля  викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів.

— Проведення інструментальних досліджень для контроля  параметрів газопилового потоку і визначення ефективності роботи пилогазоочисного устаткування;

— Проведення лабораторних досліджень для контроля  хімічного складу технологічних, очищених стічних, підземних і зливових вод.

Лабораторія охорони навколишнього середовища (ЛОНС)
надає послуги

— Проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу з метою атестації робочих місць, згідно постанови КМУ від 01.08.1992 р № 442 «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці»

На офіційному веб-сайті Держпраці в інформаційному переліку лабораторій  розміщена інформація про  атестацію ЛОНС ТОВ «ДНІПРОМЕТИЗ ТАС» під № 56.

Свідоцтво про технічну компетентність № ПЧ-07-0/2442-2023 від 18.12.2023 р.

на проведення досліджень:

— Проведення лабораторних досліджень для контролю санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища і трудового процесу (шкідливі хімічні речовини, пил, шум, вібрація, параметри мікроклімату, освітленість, параметри важкості та напруженості трудового процесу);

— Проведення лабораторних досліджень для контроля шкідливих хімічних речовин, пилу в атмосферному повітрі в санітарно-захисній зоні;

— Проведення інструментальних досліджень для контроля  шуму, вібрації   в громадських житлових приміщеннях, на території житлової забудови, санітарно — захисній зоні;

— Проведення лабораторних досліджень для контроля  викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів.

— Проведення інструментальних досліджень для контроля  параметрів газопилового потоку і визначення ефективності роботи пилогазоочисного устаткування;

— Проведення лабораторних досліджень для контроля  хімічного складу технологічних, очищених стічних, підземних і зливових вод.

Центральна заводська лабораторія атестована  державним підприємством ДП «Дніпростандартметрологія»
Свідоцтво  № ПЧ 06-2/1203-2023, дійсне  до  15 листопада 2026 року
та виконує  випробування:

  • Визначення хімічного складу сталей спектральним  та  хімічними методами.
  • Визначення механічних властивостей (розривне зусилля, межа міцності, межа плинності, відносне звуження, відносне подовження, кількість перегинів,  число скручувань, твердість і ін.).
  • Визначення   якості   цинкового покриття  на дроті;
  • Випробування  покриттів на корозійну стійкість  в камері  соляного  туману.